Tokenizace nemovitosti a majetku

28.06.2022


Technologie blockchain není relativně nová technologie. Existovalo mnoho let, ale teprve nyní získalo mainstreamovou přitažlivost. V posledních několika letech se technologie blockchain integrovala do různých podniků a přinesla významné výhody a změny. Nyní podle mnoha odborníků tokenizace nemovitostí a majetku přináší příznivé změny v celosvětové ekonomice, finančních institucích i firmách. To je také důvod, proč se společnost META Diamond Investment zaměřila na tuhle doslova obří příležitost. M.D.I. aktuálně patří mezi první společnosti na území EU, která přináší prostřednictvím blockchainu a NFT investiční příležitost, vyspělou technologii, legislativně a daňové řešení nemovitostního trhu.


Jedním z odvětví, na které bude mít v příštím roce blockchain obrovský dopad, je realitní průmysl. Blockchain zde umožňuje uživatelům tokenizovat domy, nemovitosti a byty a zastupovat je na blockchainu. Tím vyřešit aktuální problémy, které tuto oblast zasáhli. Ať už je to inflace, zdražování stavebního materiálu, zvýšené úrokové sazby a další.


V současnosti stále zůstávají nemovitosti nejbezpečnějším typem investice a zajišťují lepší výnosy než jakákoli jiná bezpečná investiční příležitost. Zeptejte se kohokoli na nejlepší bezpečnou investici a on vám řekne, abyste si koupili byt nebo nebytový prostor. Jedinou nevýhodou investic do nemovitostí je aktuálně značný požadovaný kapitál. Lidé se spoustou peněz mohou investovat do nemovitostí, ale to také znamená, že běžní lidé zůstanou stranou.

META Diamond Investment tohle vše změní se zavedením NFT technologie blockchain a tokenizace realitních aktiv.

Tokenizace nemovitostí navždy změní pravidla trhu. Věci jako vlastnická práva, investice a získávání kapitálu jsou oblasti, které blockchain mění. Než se ale pustíme do podrobností o tokenizovaných nemovitostních aktivech, podívejme se nejprve na tokenizaci.


Co je to tokenizace ?

Tokenizace zde znamená převedení skutečného aktiva na několik digitálních NFT tokenů a jejich prodej na online tržišti. Lidé, kteří si tyto tokeny zakoupí, vlastní část aktiva. Toto aktivum existuje jako digitální NFT token založený na blockchainu. Každý token zde představuje přímé vlastnictví aktiva. Těmito aktivy může být nemovitost, podíly ve společnosti vlastnící nemovitost, účast v nemovitostním investičním fondu nebo cokoli jiného.

Mnoho společností v oblasti nemovitostí již vidí potenciální výhody, které může tokenizace přinést jejich vertikálám. Mnoho z nich integruje NFT technologii, aby změnilo transakce s nemovitostmi a snížilo tak daňové a legislativní náklady a zrušilo zastaralé a zdlouhavé obchodní modely.


Tokenizace nemovitostí má za cíl splnit cíl zpřístupnit financování širšímu publiku. Účelem NFT tokenů je zde plnit roli akcií ve společnosti. Uživatelé si mohou tyto NFT sami zakoupit a nespoléhat na drahé zprostředkovatele. Tato investiční metoda v budoucnu předběhne a nahradí burzy kvůli jejich nákladnosti a složitosti. 


Výhody tokenizace


Nízké vstupní bariéry

Pouze 3 % světové populace investovala do nemovitostí, ale více než 80 % považuje nemovitosti za dobrou investici. Snížením počátečních investičních nákladů, zefektivněním procesů a zvýšením transparentnosti a likvidity řeší tokenizace nevýhodu tradičních nemovitostí spojenou s vysokými počátečními investičními náklady a neefektivními procesy zahrnujícími drahé zprostředkovatele, papírovou dokumentaci a úvěrové kvalifikace.

Tokenizace využívá frakcionaci ke snížení vysokých nákladů na tradiční nemovitosti. Zatímco investoři kupují celou nemovitost s tradičními nemovitostmi, tokenizace umožňuje běžným lidem investovat do menších částí stejného majetku, čímž se zvyšuje dostupnost investic s nižšími náklady. V roce 2019 byla tokenizována luxusní vila v Paříži za 6,5 ​​milionu EUR a rozdělena na 1 milion kusů, každý v hodnotě pouhých 6,5 EUR.

Tokenizace drasticky snížila investiční náklady, což zvýšilo dostupnost pro širší okruh investorů. Kromě toho tokenizace snižuje procesní překážky prostřednictvím digitalizace. Zatímco tradiční nemovitosti jsou v místní otevírací době omezeny především na regionální investory, s realitními NFT tokeny lze obchodovat kdykoli a kdekoliv po světě. 

Diverzifikace

S nízkými náklady a prakticky otevřeným globálním trhem mohou investoři vytvářet vysoce diverzifikovaná portfolia. Mohou snadno nakupovat investiční NFtčka bytových komplexů, komerčních prostor, pozemků a dalších druhů nemovitostí.

Flexibilita

Kdokoli může investovat konkrétní částku a stát se částečným vlastníkem nemovitosti a těžit z vytvořených zisků. Držitel tokenu může navíc tyto tokeny prodávat na sekundárních trzích za vyšší ceny. Vlastník nemovitosti může prodat části svých aktiv prostřednictvím vydáných NFT tokenů.

Rychlost a jednoduchost 

Primárním cílem jakékoli optimalizované činnosti je zkrátit čas potřebný k dokončení procesu. Technologie blockchain to umožňuje odstraněním překážek, jako jsou notářské poplatky a bankovní poplatky. Toto odstranění má za následek zvýšení návratnosti investorů a zkrácení procesu získávání kapitálu. Efektivně zefektivňuje proces a přináší výraznější příjmy.

Token investice minimalizuje náklady a poskytuje větší svobodu, protože kdokoli si může koupit podíl na nemovitosti a profitovat z toho. Stránka automatizuje proces a nevyžaduje zbytečné formality. Uživatel nabývá vlastnická práva zakoupením tokenu, který nevyžaduje žádnou hypotéku ani evidenci nemovitostí.

Likvidita

Zatímco tradiční investice do nemovitostí vyžaduje uzamčení kapitálu na delší dobu, digitální tokeny lze bezpečně a efektivně přenášet v blockchainové síti. Tokenizace tedy zvyšuje likviditu tím, že obchodování zlevňuje, zrychluje a usnadňuje. A to vše v rámci hodin nebo dokonce minut.

Účinnost

Tokenizace je levnější a efektivnější, protože technologie blockchain automatizuje procesy a odstraňuje prostředníky. Například tokenizace nemusí nezahrnovat agenty a makléře, kteří působí jako prostředníci při transakcích s nemovitostmi. V souladu s tím jsou realitní tokeny levnější, protože nezachycují náklady spojené se zdlouhavými kontrolami dokumentů a vrstvenou komunikací. Alternativně inteligentní smlouvy na neměnném rámci blockchainu snižují poplatky a náklady spojené s tradičními nemovitostmi.

Průhlednost

Transparentnost je obrovský prodejní argument tokenizace. Blockchainy v podstatě fungují jako veřejné účetní knihy a zaznamenávají každou transakci zahrnující token. Tyto zaznamenané transakce jsou neměnné a může si je kdykoli prohlédnout kdokoli, což zvyšuje bezpečnost a transparentnost. Je obtížnější získat záznamy o každé transakci týkající se tradiční nemovitosti.

Dodatečný kapitál

Vývojáři mohou využít více kapitálu v jakékoli fázi vývoje prostřednictvím tokenizace. Efektivním rozdělením nemovitostí a snížením tržních bariér vývojáři usnadňují větší účast na trhu, což zvyšuje příliv kapitálu.   

Závěr

Tokenizace nemovitostí má potenciál způsobit revoluci ve způsobu, jakým lidé investují do nemovitostí. Teoreticky tokenizace výrazně zvyšuje skupinu investorů, kteří mají přístup k investicím do nemovitostí. Pomocí sofistikované technologie blockchainu a frakcionace snižuje tokenizované nemovitosti náklady a podporuje diverzifikaci.